x
بازدیدمدیران شهری ازچندپروژه عمرانی در دست اقدام محله رحمت آباد

بازدیدمدیران شهری ازچندپروژه عمرانی در دست اقدام محله رحمت آباد

رئیس واعضای شورای اسلامی شهر به همراه شهردار رفسنجان از محله رحمت آباد وچند پروژه عمرانی در دست اقدام در این محله بازدید نمودند. به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر رفسنجان در این بازدید که دو ساعت به طول…

رئیس واعضای شورای اسلامی شهر به همراه شهردار رفسنجان از محله رحمت آباد وچند پروژه عمرانی در دست اقدام در این محله بازدید نمودند.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر رفسنجان در این بازدید که دو ساعت به طول انجامید ، رئیس واعضای شورای اسلامی شهر وشهردار رفسنجان ازبازار قدیم قاسم آباد ؛ پروژه احداث بازارچه خوداشتغالی ، مجموعه ورزشی حوزه مقاومت بسیج امام علی (ع) و پروژه های احداث زورخانه شهید ابراهیم هادی ؛ خانه فرهنگ محله رحمت آباد نیز بازدید کردند

در این بازدید ضمن بررسی توضیحات مربوطه و صدور دستورات لازم در جهت رفع و رسیدگی هر چه سریعتر مشکلات پیش رو، خواستار تسریع دراجرایی و عملیاتی شدن آنها شدند.

ضمنا دراین بازدید معاون عمرانی ؛ معاون فرهنگی و رئیس وکارشناس اداره بازآفرینی شهرداری نیز حضور داشتند.

 

مطالب مــرتبط