x
بازدید رئیس واعضای شورای اسلامی شهر و شهردار رفسنجان از محل بسته بندی بسته های حمایتی نیازمندان وآسیب دیدگان ناشی از تعطیلی #کرونایی (مهمانی بزرگ رفسنجانی ها)

بازدید رئیس واعضای شورای اسلامی شهر و شهردار رفسنجان از محل بسته بندی بسته های حمایتی نیازمندان وآسیب دیدگان ناشی از تعطیلی #کرونایی (مهمانی بزرگ رفسنجانی ها)

به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر رفسنجان رئیس واعضای شورای اسلامی شهر و شهردار رفسنجان ۲۴ فروردین ماه از محل بسته بندی بسته های حمایتی نیازمندان وآسیب دیدگان ناشی از تعطیلی کرونایی (مهمانی بزرگ رفسنجانی ها) بازدید کردند…

به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر رفسنجان رئیس واعضای شورای اسلامی شهر و شهردار رفسنجان ۲۴ فروردین ماه از محل بسته بندی بسته های حمایتی نیازمندان وآسیب دیدگان ناشی از تعطیلی کرونایی (مهمانی بزرگ رفسنجانی ها) بازدید کردند

?این طرح با مشارکت شورای اسلامی شهروشهرداری وجمعی از خیرین، نهادها، خیریه ها و سازمان های مردم نهاد در حال انجام است که شورای اسلامی شهر و شهرداری رفسنجان نیز با اهداء هزار (۱۰۰۰)بسته حمایتی به خانواده هاخودرا موظف به انجام اینکار دانسته اند.

?درضمن هر بسته غذایی حمایتی این طرح شامل ده کیلو برنج، پنج کیلو روغن، قند، ماکارونی، مرغ، سویا، چای؛ رب گوجه و حبوبات و کلمپه به ارزش ۴۰۰ هزار تومان است که به مدت یکماه برای ارتزاق یک خانواده کافی میباشد .

    

مطالب مــرتبط