x
در نظر گرفتن ردیف بودجه برای بهترین ایده های مصوب سامانه نظام جامع پیشنهادات در بودجه سال ۱۴۰۱

در نظر گرفتن ردیف بودجه برای بهترین ایده های مصوب سامانه نظام جامع پیشنهادات در بودجه سال ۱۴۰۱

سید حسین رحیمی عنوان کرد : هرمجموعه ای جهت رشد همه جانبه مستلزم بهره گیری از پیشنهادات ونقدهای منصفانه است به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهررفسنجان سید حسین رحیمی رئیس شورای اسلامی شهر رفسنجان* درآیین رونمایی از سامانه نظام…

سید حسین رحیمی عنوان کرد : هرمجموعه ای جهت رشد همه جانبه مستلزم بهره گیری از پیشنهادات ونقدهای منصفانه است

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهررفسنجان سید حسین رحیمی رئیس شورای اسلامی شهر رفسنجان* درآیین رونمایی از سامانه نظام جامع پیشنهادات شهرداری رفسنجان که در سالن ذکریا برگزار شد ضمن تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه(س) و با اشاره به ثبت اولین پیشنهاد توسط آقای پورمحمدی فرماندار ویژه شهرستان رفسنجان درسامانه طرح جامع پیشنهاد شهرداری عنوان کرد: هرمجموعه ای جهت رشد همه جانبه مستلزم بهره گیری از پیشنهادات ونقدهای منصفانه است واگربخواهیم در زمینه های مختلف رشد کنیم نیازمند بهره گیری از افکار همه مردم هستیم.

وی افزود:در بسیاری از موارد بدلیل مشغله کاری زوایای کار از درون بخوبی دیده نمی شود اما ممکن از بیرون مجموعه بخوبی دیده شود ومورد نقد قرار گیرد وپیشنهاد اجرایی وکاربردی ارائه شود وجامعه ای می تواند رشد کند که نقد پذیر باشد.

رئیس شورای اسلامی شهر رفسنجان بیان کرد:نقد باید منصفانه وپیشنهاد باید اجرایی وکاربردی باشد وحریم انصاف رعایت شود و مطمئنا ما به اطلاعات وپیشنهاداتی که ما منتقل می شود اهمیت خواهیم داد و باسعه صدر و روحیه نقد پذیری این پیشنهادات را می پذیریم واز پیشنهاد های خوب تقدیر خواهیم کرد در همین راستادر بودجه سال ۱۴۰۱بحث تشویق پیشنهاد کیفی را در سرلوحه کار شورای اسلامی شهررفسنجان قرار خواهیم داد.

مطالب مــرتبط