x
یکصدوبیست وسومین نشست شورای اسلامی شهر رفسنجان برگزار شد

یکصدوبیست وسومین نشست شورای اسلامی شهر رفسنجان برگزار شد

📌 به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر رفسنجان یکصدو بیست وسومین نشست شورای اسلامی شهر رفسنجان دوشنبه ۲۰ آبان ماه مصادف با آغاز هفته وحدت با حضور رئیس واعضای شورای شهر و شهردار در ساختمان شورا برگزار گردیددر…

📌 به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر رفسنجان یکصدو بیست وسومین نشست شورای اسلامی شهر رفسنجان دوشنبه ۲۰ آبان ماه مصادف با آغاز هفته وحدت با حضور رئیس واعضای شورای شهر و شهردار در ساختمان شورا برگزار گردیددر ابتدا این نشست در ساعت ۱۸ آغاز وبا توجه به اینکه نامه‌های شهروندان و رسیدگی به آنها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است موضوعات نامه ها مطرح وپس از بررسی تصمیماتی در جهت رفع موانع و مشکلات ارائه شده اتخاذ گردید .

مطالب مــرتبط