x
۲۹فروردین روز ارتش گرامی باد

۲۹فروردین روز ارتش گرامی باد

? أرتش یک سرمایه ؛ذخیره واندوخته برای این ملت است ..”مقام معظم رهبری مدظله العالی” ? ارتش ایران پرورش دهنده مخلصان پاکی است که در پاسداری از مرزها و مقابله باتجاوزات دشمن خالصانه انجام وظیفه دارند.امروز بهانه ایست برای تجلیل…

? أرتش یک سرمایه ؛ذخیره واندوخته برای این ملت است ..”مقام معظم رهبری مدظله العالی”

? ارتش ایران پرورش دهنده مخلصان پاکی است که در پاسداری از مرزها و مقابله باتجاوزات دشمن خالصانه انجام وظیفه دارند.امروز بهانه ایست برای تجلیل از دلاور مردان و تکاوران نام آور #ارتش که با افتخار در خدمت بی منت به ملت قرار دارند.

مطالب مــرتبط