x
افتتاحیه نمایشگاه گروهی هنرمندان خوشنویسی باخودکار شهرستان رفسنجان در قالبت “رقص خودکار”

افتتاحیه نمایشگاه گروهی هنرمندان خوشنویسی باخودکار شهرستان رفسنجان در قالبت “رقص خودکار”

این نمایشگاه با حضور سید ابراهیم صباغ جعفری رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر ؛ سجادی معاون هنری شهرداری وجمعی از مسئولین شهرستان در فرهنگسرای جوان شهرداری افتتاح شد ضمنا این نمایشگاه به همت فرهنگسرای جوان شهرداری به مدت ۳ روز…

این نمایشگاه با حضور سید ابراهیم صباغ جعفری رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر ؛ سجادی معاون هنری شهرداری وجمعی از مسئولین شهرستان در فرهنگسرای جوان شهرداری افتتاح شد

ضمنا این نمایشگاه به همت فرهنگسرای جوان شهرداری به مدت ۳ روز پذیرای علاقه مندان رفسنجانی خواهد بود

مطالب مــرتبط