x
شورای اسلامی شهرستان رفسنجان>
شصت وپنجمین جلسه کمیته فنی و عمرانی شهرداری رفسنجان برگزار شد

شصت وپنجمین جلسه کمیته فنی و عمرانی شهرداری رفسنجان برگزار شد

📌به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر رفسنجان شصت وپنجمین جلسه کمیته فنی و عمرانی شهرداری رفسنجان شنبه ۱۱ آبان ماه باحضورمهندس فتحیان عضوشورای اسلامی شهررفسنجان ؛ مهندس عظیمی زاده شهردار وجمعی از معاونین و مدیران شهری شهرداری در…