x
برگزاری جلسه کارگروه بررسی پروژه پیامبر اعظم (ص)

برگزاری جلسه کارگروه بررسی پروژه پیامبر اعظم (ص)

حضورمهندس میربابایی نایب رئیس و رئیس کمیسیون عمران و مهندس کهنوجی رئیس کمیسیون برنامه وبودجه شورای شهر درجلسه کارگروه بررسی پروژه پیامبر اعظم (ص) در این جلسه که اعضا وکارشناسان مربوطه و مدیراملاک شهرداری نیز حضور داشتندحاضرین در جلسه پیرامون…

بررسی و پیگیری طرح ها و پروژه های شهری درکمیته فنی و عمرانی شهرداری رفسنجان

بررسی و پیگیری طرح ها و پروژه های شهری درکمیته فنی و عمرانی شهرداری رفسنجان

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر رفسنجان جلسه کمیته فنی و عمرانی شهرداری باحضور مهندس میربابایی نائب رئیس شورای اسلامی شهر و مهندس کهنوجی شهردار رفسنجان در شهرداری مرکزی برگزار شد در این جلسه که معاون شهرسازی و امور…