x
بررسی و پیگیری طرح ها و پروژه های شهری درکمیته فنی و عمرانی شهرداری رفسنجان

بررسی و پیگیری طرح ها و پروژه های شهری درکمیته فنی و عمرانی شهرداری رفسنجان

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر رفسنجان جلسه کمیته فنی و عمرانی شهرداری باحضور مهندس میربابایی نائب رئیس شورای اسلامی شهر و مهندس کهنوجی شهردار رفسنجان در شهرداری مرکزی برگزار شد در این جلسه که معاون شهرسازی و امور…