x
افتتاح و کلنگ زنی سه پروژه عمرانی شهرداری در محله الله آباد

افتتاح و کلنگ زنی سه پروژه عمرانی شهرداری در محله الله آباد

سه طرح عمرانی شهرداری رفسنجان با حضور رئیس واعضای شورای شهر ، شهردار وجمعی از معاونین؛ مدیران شهری شهرداری با اعتبار بیش از ۲۰۰ میلیارد ریال در محله الله اباد افتتاح و کلنگ زنی شد.