x
شصت وپنجمین جلسه کمیته فنی و عمرانی شهرداری رفسنجان برگزار شد

شصت وپنجمین جلسه کمیته فنی و عمرانی شهرداری رفسنجان برگزار شد

?به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر رفسنجان شصت وپنجمین جلسه کمیته فنی و عمرانی شهرداری رفسنجان شنبه ۱۱ آبان ماه باحضورمهندس فتحیان عضوشورای اسلامی شهررفسنجان ؛ مهندس عظیمی زاده شهردار وجمعی از معاونین و مدیران شهری شهرداری در…

شصت وپنجمین کمیسیون عمران، و شهرسازی شورای اسلامی شهر رفسنجان برگزار شد

شصت وپنجمین کمیسیون عمران، و شهرسازی شورای اسلامی شهر رفسنجان برگزار شد

شصت وپنجمین کمیسیون عمران، و شهرسازی شورای اسلامی شهر رفسنجان برگزار شد. به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر رفسنجان هفتادو پنجمین نشست کمیسیون عمران و شهرسازی شورای اسلامی شهر با حضور مهندس محمدرضا عظیمی زاده شهردار و…