x
احداث ساختمان اورژانس اجتماعی؛ محور نشست شورای شهر رفسنجان با مدیرکل بهزیستی استان

احداث ساختمان اورژانس اجتماعی؛ محور نشست شورای شهر رفسنجان با مدیرکل بهزیستی استان

در این نشست مقرر شد در جلسه ای پیرامون انعقاد تفاهم نامه فی مابین اداره بهزیستی استان و شهرداری رفسنجان تصمیم گیری شود.


  • ۱۴۰۳/۰۲/۰۳

به گزارش روابط عمومی شورای شهر رفسنجان، نشست صمیمی رئیس، اعضای شورای شهر و شهردار رفسنجان با مدیرکل اداره بهزیستی استان، رئیس دادگستری، دادستان، مسئول املاک شهرداری، رئیس اداره بهزیستی شهرستان و هیأت همراه پیرامون احداث ساختمان اورژانس اجتماعی برگزار شد.

در این جلسه مسائل و مشکلات بهزیستی مطرح و بررسی شد که مقرر گردید در جلسه ای جداگانه پیرامون انعقاد تفاهم نامه فی مابین اداره بهزیستی استان از سوی مدیر کل اداره بهزیستی و شهردار رفسنجان مبنی بر واگذاری زمین واقع در پارک مطهری از سوی اداره بهزیستی و ساخت ساختمان اورژانس اجتماعی توسط شهرداری تصمیمات مقتضی اخذ گردد.

مطالب مــرتبط