x
اختصاص ۲ میلیارد تومان اعتبار برای رفع مشکلات شهرک سپاه توسط شهرداری

اختصاص ۲ میلیارد تومان اعتبار برای رفع مشکلات شهرک سپاه توسط شهرداری

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر رفسنجان عصرامروز رئیس واعضای شورای اسلامی شهررفسنجان و شهردار رفسنجان با همراهی فرماندار و نیروی انتظامی از شهرک سپاه بازدید نمودند. در این بازدید مهندس کهنوجی با اشاره به اینکه اولویت مهم شهرک…

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر رفسنجان عصرامروز رئیس واعضای شورای اسلامی شهررفسنجان و شهردار رفسنجان با همراهی فرماندار و نیروی انتظامی از شهرک سپاه بازدید نمودند.

در این بازدید مهندس کهنوجی با اشاره به اینکه اولویت مهم شهرک اجرای آسفالت بلوار اصلی می باشد، گفت: تا پایان سال ۱۴۰۰ لاین شرقی بلوار شهید معصومی آسفالت خواهد شد و برای آسفالت سایر معابر در سال آینده برنامه ریزی می کنیموهمچنین مبلغ ۲ میلیارد تومان برای بهبود وضعیت شهرک سپاه و رفع مشکلات شهری این منطقه اختصاص خواهیم داد.

وی با بیان اینکه نبود بوستان، مراکز فرهنگی و … از دیگر مطالبات اهالی شهرک است، خاطرنشان کرد: خواسته های موردتقاضای شهروندان ساکن در شهرک سپاه که در حیطه وظایف مدیریت شهری است، بررسی شده و به ترتیب اولویت برای رفع آن ها در سال آینده اقدام خواهیم کرد.

مطالب مــرتبط