x
اختصاص ۲ میلیارد تومان اعتبار برای رفع مشکلات شهرک سپاه توسط شهرداری

اختصاص ۲ میلیارد تومان اعتبار برای رفع مشکلات شهرک سپاه توسط شهرداری

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر رفسنجان عصرامروز رئیس واعضای شورای اسلامی شهررفسنجان و شهردار رفسنجان با همراهی فرماندار و نیروی انتظامی از شهرک سپاه بازدید نمودند. در این بازدید مهندس کهنوجی با اشاره به اینکه اولویت مهم شهرک…


  • ۱۴۰۰/۰۷/۲۴

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر رفسنجان عصرامروز رئیس واعضای شورای اسلامی شهررفسنجان و شهردار رفسنجان با همراهی فرماندار و نیروی انتظامی از شهرک سپاه بازدید نمودند.

در این بازدید مهندس کهنوجی با اشاره به اینکه اولویت مهم شهرک اجرای آسفالت بلوار اصلی می باشد، گفت: تا پایان سال ۱۴۰۰ لاین شرقی بلوار شهید معصومی آسفالت خواهد شد و برای آسفالت سایر معابر در سال آینده برنامه ریزی می کنیموهمچنین مبلغ ۲ میلیارد تومان برای بهبود وضعیت شهرک سپاه و رفع مشکلات شهری این منطقه اختصاص خواهیم داد.

وی با بیان اینکه نبود بوستان، مراکز فرهنگی و … از دیگر مطالبات اهالی شهرک است، خاطرنشان کرد: خواسته های موردتقاضای شهروندان ساکن در شهرک سپاه که در حیطه وظایف مدیریت شهری است، بررسی شده و به ترتیب اولویت برای رفع آن ها در سال آینده اقدام خواهیم کرد.

مطالب مــرتبط