x
از برگزاری اردوی راهیان نور تا همایش پیشرفت و اقتدار نظامی در جلسه یکصد و چهل و نهم شورای شهر

از برگزاری اردوی راهیان نور تا همایش پیشرفت و اقتدار نظامی در جلسه یکصد و چهل و نهم شورای شهر

یکصد و چهل و نهمین جلسه شورای اسلامی شهر رفسنجان با حضور رئیس، اعضای شورا و شهردار تشکیل شد.


  • ۱۴۰۲/۱۱/۱۰

به گزارش روابط عمومی شورای شهر رفسنجان، در این جلسه پیرامون برگزاری اردوی راهیان نور برای نوجوانان، عوارض محلی و تعرفه عوارض یکنواخت شهرداری بحث و تصمیم گیری شد.

همچنین درخصوص عوارض محلی ۱۴۰۳ و تعرفه عوارض یکنواخت شهرداری گفت‌وگو و با پیشنهاد شهرداری موافقت شد.

در ادامه پیرامون نامه مربوط ن دهکده ورزشی با توجه به درخواست انتقال زمین از اداره راه و شهرسازی نیز تصمیم گیری شد.🔹موافقت اعضای شورای شهر با برگزاری همایش پیشرفت و اقتدار نظامی و رسیدگی به نامه های مردمی و درخواست های رسیده از دیگر موارد مطرح شده در جلسه بود.

مطالب مــرتبط