x
انتخاب نائب رئیس شورای شهر بعنوان عضو هیات تطبیق شهر کرمان

انتخاب نائب رئیس شورای شهر بعنوان عضو هیات تطبیق شهر کرمان

مهندس علی میربابایی از طرف شورای اسلامی استان کرمان به بعنوان عضوهیات تطبیق شهر کرمان انتخاب شد. به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهررفسنجان سید حسین رحیمی رئیس شورای اسلامی شهررفسنجان ضمن تبریک وآرزوی موفقیت برای مهندس میربابایی به عنوان…


  • ۱۴۰۰/۰۹/۲۲

مهندس علی میربابایی از طرف شورای اسلامی استان کرمان به بعنوان عضوهیات تطبیق شهر کرمان انتخاب شد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهررفسنجان سید حسین رحیمی رئیس شورای اسلامی شهررفسنجان ضمن تبریک وآرزوی موفقیت برای مهندس میربابایی به عنوان عضو هیات تطبیق شهرکرمان‌عنوان کرد: هیأت تطبیق مصوبات شوراها با عضویت و ریاست فرماندار یا نماینده وی و عضویت یک قاضی به انتخاب رئیس قوه‌قضائیه و یکی از اعضای شورای اسلامی استان که به انتخاب این شورا جهت تطبیق مصوبات شورای شهر با قوانین عمومی کشور تشکیل می‌شود.

وی ادامه داد: درصورتی که هیأت مذکور مصوبات را مغایر با قوانین و مقررات کشور و یا خارج از حدود وظایف و اختیارات‌ شوراها تشخیص دهد اعتراض خود را با ذکر مورد و به‌طور مستدل حداکثر ظرف مدت دو هفته از ‌تاریخ ابلاغ مصوبه، به اطلاع شورا رسانده و درخواست تجدید نظر کند امید است با حضور مهندس علی میربابایی عضو شورای استان در این کمیته شاهد دقت بیشتر و تسریع در تایید مصوبات خواهیم بود.

مطالب مــرتبط