x
اولویت نامگذاری معابر و اماکن عمومی شهر به نام شهدا در دستور کار کمیسیون فرهنگی شورای شهر

اولویت نامگذاری معابر و اماکن عمومی شهر به نام شهدا در دستور کار کمیسیون فرهنگی شورای شهر

بررسی نامه های مربوط به نامگذاری معابر و اماکن عمومی شهر در بیست ودومین جلسه کمیسیون فرهنگی؛ ورزش وجوانان شورای شهر به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر رفسنجان بیست ودومین جلسه کمیسیون فرهنگی ؛ ورزش وجوانان شورای شهر به…


  • ۱۴۰۰/۱۲/۱۰

بررسی نامه های مربوط به نامگذاری معابر و اماکن عمومی شهر در بیست ودومین جلسه کمیسیون فرهنگی؛ ورزش وجوانان شورای شهر

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر رفسنجان بیست ودومین جلسه کمیسیون فرهنگی ؛ ورزش وجوانان شورای شهر به ریاست سید ابراهیم صباغ جعفری و با حضور اعضای کمیسیون درسالن جلسات شورای شهر برگزار شد.

بر اساس این گزارش چند نامه مربوط به نامگذاری معبر در نقاط مختلف سطح شهرمطرح ومورد بحث وبررسی قرار گرفت ومقررشدجهت بررسی بیشتر به کمیته نامگذاری شهرداری ارجاع و اقدامات لازم صورت گیرد.

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر با توجه به نامگذاری معابر به نام شهدا در سطح شهر عنوان کرد: زنده نگاه داشتن یاد شهدا با نامگذاری معابر و اماکن شهر رفسنجان از اولویت های کمیسیون فرهنگی شورای شهر می‌باشد.

وی افزود: این کمیسیون در راستای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت؛ کوچه ها و خیابانها را در شهررفسنجان به نام شهدای گرانقدر نامگذاری خواهد شد.

در این جلسه همچنین نامه مربوط به درخواست نیروی انتظامی جهت نامگذاری مکان یا معبری به نام شهدای نیروی انتظامی مطرح شد ومورد بحث وتبادل نظر اعضای کمیسیون قرار گرفت و درنهایت تصمیماتی اتخاذ گردید و جهت تصمیم گیری نهایی به صحن شورا ارجاع داده شد.

در ادامه نامه مربوط به قدردانی از ورزشکاران زورخانه ای مدال آور در کشور از مواردی بود که مورد بحث وبررسی اعضا قرار گرفت وبا نامه مذکور موافقت وجهت تاییدیه نهایی به صحن شورا ارجاع داده شد.

مطالب مــرتبط