x
ایجاد کتابخانه مرکزی در دستور کارمدیریت شهری/افزایش کتابخانه های عمومی شهرستان جهت تشویق هرچه بیشتر شهروندان به امر کتابخوانی،

ایجاد کتابخانه مرکزی در دستور کارمدیریت شهری/افزایش کتابخانه های عمومی شهرستان جهت تشویق هرچه بیشتر شهروندان به امر کتابخوانی،

جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان رفسنجان در فرمانداری برگزار شد. به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر رفسنجان جلسه انجمن کتابخانه های عمومی به ریاست فرماندار و با حضور رئیس شورای اسلامی شهر رفسنجان؛ مدیرکل کتابخانه های عمومی شهرستان…


  • ۱۴۰۰/۱۲/۰۳

جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان رفسنجان در فرمانداری برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر رفسنجان جلسه انجمن کتابخانه های عمومی به ریاست فرماندار و با حضور رئیس شورای اسلامی شهر رفسنجان؛ مدیرکل کتابخانه های عمومی شهرستان و سایر اعضاء به منظور بررسی و رفع مشکلات کتابخانه های عمومی درسالن جلسات فرمانداری برگزارشد.

بنا براین گزارش درابتدا رئیس انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان رفسنجان بیان کرد : با توجه به اینکه یکی از شاخصه های فرهنگی هر شهرستان داشتن کتابخانه های عمومی است در این خصوص لازم است مسئولین شهرستان جهت تقویت بنیه فضاهای مطالعاتی شهرستان ساخت کتابخانه عمومی مرکزی را در برنامه های خود داشته باشند.

فرماندار ضمن اشاره به اینکه کتاب وکتابخوانی ابزار توسعه فرهنگ است عنوان کرد:با ترویج فرهنگ کتابخوانی و تاثیر مستقیمی که بر افزایش آگاهی اجتماعی و توسعه فرهنگی یک شهرستان دارد مانعی جدی بر افزایش آسیب های اجتماعی دارد.

فرمانداررفسنجان خواستار گسترش کتابخانه های عمومی شهرستان جهت تشویق هرچه بیشتر شهروندان به امر کتابخوانی، شناسایی فضاهای مناسب جهت احداث کتابخانه های عمومی در سطح شهرستان ، پیگیری جذب اعتبارجهت ساخت کتابخانه عمومی در این جلسه شد.

وی با اشاره به ساخت کتابخانه های عمومی گفت : در رفسنجان با مشارکت شهرداری کتابخانه مرکزی در شان شهر رفسنجان باید ساخته شود.

رئیس شورای اسلامی شهر رفسنجان در این جلسه ضمن ابراز امیدواری از احداث کتابخانه مرکزی در رفسنجان عنوان کرد : استفاده از دنیای مجازی برای کسب اطلاعات، وابستگی و عشق مردم به مطالعه را کاهش داده است.

سیدحسین رحیمی اظهار داشت: امروزه فضای مجازی جایگزین مطالعه شده است هر چند نمی‌تواند جای آن را بگیرداما به دلیل استفاده زیاد شهروندان از فضای مجازی باید در کتابخانه مرکزی بخشی برای کتابخانه دیجیتال دیده شود و این بخش را تقویت کنیم .

در پایان هریک از اعضاء انجمن نقطه نظرات و پیشنهادات خود را مطرح نمودند ومقرر شدپس از بررسی نقشه ها وبرآورد هزینه ها وتامین اعتبار وتعیین مکان با مشارکت شهرداری احداث گرددو همچنین کتابخانه هایی در بخش مرکزی(کبوترخان,قاسم آباد)،صفائیه وجوادیه الهیه فلاح با پیگیری شورای شهرستان احداث گردد.

مطالب مــرتبط