x
بازدیدمنتخبین مردم در شورای شهر از برخی پروژه های عمرانی در حال اجرای شهرداری

بازدیدمنتخبین مردم در شورای شهر از برخی پروژه های عمرانی در حال اجرای شهرداری

رئیس واعضای شورای اسلامی شهر رفسنجان ازچند پروژه عمرانی در حال اجرای شهرداری در سطح شهر بازدید کردند. به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر رفسنجان رئیس واعضای شورای اسلامی شهر رفسنجان درابتدا از پروژه احداث پل واقع در بلوار…


  • ۱۴۰۱/۰۷/۱۲

رئیس واعضای شورای اسلامی شهر رفسنجان ازچند پروژه عمرانی در حال اجرای شهرداری در سطح شهر بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر رفسنجان رئیس واعضای شورای اسلامی شهر رفسنجان درابتدا از پروژه احداث پل واقع در بلوار امام حسین(ع) بازدید نمودند و در جریان کامل میزان پیشرفت فیزیکی این پروژه قرار گرفتند این پل به متراژ ۵۰۰ متر مربع درمدت زمان ۲۸ روز احداث و به بهره برداری رسیده است که احداث پل طی این مدت کوتاه ؛ بی نظیر ونشانه ای از تلاش بی وقفه مدیریت شهری میباشد

در این بازدید مهندس شفیعی مشاور عمرانی شهردار حضور داشتند و گزارشی از عملکرد و میزان پیشرفت فیزیکی را ارائه نمودند..در ادامه منتخبین مردم در شورای شهر رفسنجان از پروژه درحال اجرای احداث پل واقع در تقاطع بلوار خلیج فارس وجمهوری بازدید نمودند .لازم به توضیح است؛این پل به متراژ ۸۰۰ متر مربع با اعتبار ۴۵ میلیارد ریال درمدت زمان ۴۰ روز احداث وبه بهره برداری خواهدرسید .

و درادامه همچنین از روند عملیات عمرانی اصلاح بلوار خلیج فارس و عملیات احداث پل روگذر بازدید نمودند…….بازدید از روند عملیات بهسازی پارک محله ای جواد الائمه (ع) واقع در خیابان شهید نوری وعملیات بهسازی و بازسازی پروژه خیابان فردوس از دیگر مواردی بود که توسط رئیس واعضای شورای شهر وهئیت همراه مورد بازدید قرارگرفت
لازم به توضیح است؛ لازم به ذکراست عملیات عمرانی این خیابان به طول ۲۸۰ متر طی مدت زمان ۳ ماه اجرا خواهد شد و همچنین بازدید از زورخانه شهید ابراهیم هادی اخرین مرحله بازدید در این روز بود که روند اجرای برخی از پروژه های مذکور در پی درخواست محله شهروندان به همت شهرداری رفسنجان و در راستای شعار الوعده وفا صورت گرفته است.

مطالب مــرتبط