x
بازدید از بستر و حریم رودخانه های صادق آباد وشور

بازدید از بستر و حریم رودخانه های صادق آباد وشور

بازدید از بستر و حریم رودخانه های صادق آباد وشور با حضور اعضای شورای اسلامی شهر رفسنجان و مدیر شهرداری منطقه ۱صورت گرفت به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر رفسنجان مهندس حسین کهنوجی رئیس کمیسیون برنامه وبودجه شورای شهر…


  • ۱۴۰۱/۰۵/۱۳

بازدید از بستر و حریم رودخانه های صادق آباد وشور با حضور اعضای شورای اسلامی شهر رفسنجان و مدیر شهرداری منطقه ۱صورت گرفت

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر رفسنجان مهندس حسین کهنوجی رئیس کمیسیون برنامه وبودجه شورای شهر همراه با سیدابراهیم صباغ جعفری رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهرو مهندس رزاق زاده مدیر شهرداری منطقه یک از بستر و حریم رودخانه های صادق آباد و شور بازدید و مورد بررسی کارشناسی قرار گرفت.

در این بازدید ضمن تاکید بر لزوم رعایت قوانین حفظ حریم و بستر رودخانه‌ها برای پیشگیری از وقوع سیل بر لزوم رعایت دستورالعملهای مربوط به احاریم رودخانه ها در اجرای پروژه های شهری تاکیدشد.

بر پایه این گزارش در این بازدید مطرح شد ؛ اگر به قوانین حریم و بستر رودخانه‌ها توجه نکنیم، اتفاقاتی از این دست (سیل چندروزاخیر)تکرار می‌شود. وقتی در طول سال‌ها خیلی راحت در حریم رودخانه‌ها احداثات انجام شده؛ اتفاقات ناگوار سیل به داخل شهر صورت میگیرد

دراین بازدید با توجه به ساخت‌وساز‌هایی که در مسیر رودخانه انجام شده بود ، براحیای دو رودخانه تاکید و دستورات لازم صادر شد.

یکی از اقدامات بسیار مهمی که مقررشد در الویت شهرداری منطقه یک قرار گیرد؛ تقویت سیل‌بند‌ها و نخاله‌برداری دو رودخانه مذکور طی چند روز آتی است تا ظرفیت سیل‌بند‌ها افزایش یابد و امکان تخریب و خسارت در صورت حضور سامانه دیگر کمتر گردد.

مطالب مــرتبط