x
بازدید اعضای شورای آموزش وپرورش شهرستان رفسنجان از برخی مدارس دولتی شهرستان

بازدید اعضای شورای آموزش وپرورش شهرستان رفسنجان از برخی مدارس دولتی شهرستان

اعضای شورای آموزش وپرورش شهرستان از برخی مدارس دولتی شهرستان بازدید واز نزدیک درجریان روند آموزشی و ایمن سازی این مدارس قرارگرفتند به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر رفسنجان مجید صفریان رئیس شورای شهرستان ؛ سید حسین رحیمی رئیس…


  • ۱۴۰۱/۱۲/۰۱

اعضای شورای آموزش وپرورش شهرستان از برخی مدارس دولتی شهرستان بازدید واز نزدیک درجریان روند آموزشی و ایمن سازی این مدارس قرارگرفتند

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر رفسنجان مجید صفریان رئیس شورای شهرستان ؛ سید حسین رحیمی رئیس شورای شهر ؛مهندس کهنوجی شهردار با همراهی فرماندار ؛ رئیس آموزش وپرورش شهرستان وجمعی از مسئولین وکارشناسان مربوطه از تعدادی از مدارس دولتی شهرستان بازدید کردند.

در جریان این بازدید اعضای شورای آموزش وپرورش ضمن گفت‌وگو با مدیران ، پرسنل و بازدید از کلاس ها و بخش های مختلف این مدارس ، بر نوسازی وایمن سازی مدارس تاکید کردند.

مطالب مــرتبط