x
بازدید دو عضو شورای شهر و شهردار همراه با معاون هنری شهردار از نمایشگاه نقاشی و تصویر سازی کودکان در هنرکده دریا

بازدید دو عضو شورای شهر و شهردار همراه با معاون هنری شهردار از نمایشگاه نقاشی و تصویر سازی کودکان در هنرکده دریا

هنر، حلقه اتصال کودکان هنرمند و نیازمندان به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر رفسنجان ۱۸ هنرجوی هنرکده دریا با عواید فروش ۵۰ اثر نقاشی در نمایشگاه عکس در هنرکده دریا به یاری کودکان بدسرپرست و بی‌سرپرست رفسنجانی شتافتند. در…


  • ۱۴۰۱/۰۴/۰۱

هنر، حلقه اتصال کودکان هنرمند و نیازمندان

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر رفسنجان ۱۸ هنرجوی هنرکده دریا با عواید فروش ۵۰ اثر نقاشی در نمایشگاه عکس در هنرکده دریا به یاری کودکان بدسرپرست و بی‌سرپرست رفسنجانی شتافتند.

در این راستا سیدابراهیم صباغ جعفری ودکتر مه لقا حکمت روسای کمیسیون های فرهنگی و بانوان شورای شهر با همراهی مهندس کهنوجی شهردار و سجادی معاون هنری شهرداراز نمایشگاه نقاشی وتصویر سازی کودکان در هنرکده دریا بازدید کردند

بر پایه این گزارش در هنرکده، همواره اهدافی برای برپایی نمایشگاه‌ درنظر گرفته می‌شود تا صرفاً به معرض نمایش و فروش گذاشتن آثار نباشد. برپایی این نمایشگاه با هدف حمایت از کودکان نیازمند در ده ساله اخیر سه دوره نمایشگاه آثار کودکان هنرکده دریا برپا شده است.

در اولین دوره عواید فروش آثار به کودکان تحت پوشش مؤسسه خیریه محک، دوره دوم به خیریه زنجیره امید و این بار به کودکان بد سرپرست و بی‌سرپرست خیریه کوثر رفسنجان اختصاص یافت.

در این نمایشگاه ١٠٠ درصد آثار کودکان فروخته شد؛ حتی ٨٠ درصد تابلوها چند بار خریداری و در نهایت به کودکان صاحب اثر برگردانده شدند.

مطالب مــرتبط