x
بازدید رئیس واعضای شورای اسلامی شهر رفسنجان ازبرخی  پروژه های عمرانی وشهرداری های مناطق

بازدید رئیس واعضای شورای اسلامی شهر رفسنجان ازبرخی پروژه های عمرانی وشهرداری های مناطق

رئیس واعضای شورای اسلامی شهر رفسنجان ازچند پروژه عمرانی سطح شهر بازدید کردند. به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر رفسنجان رئیس واعضای شورای اسلامی شهر رفسنجان درابتدا از شهرداری منطقه دو شهرداری بازدید نمودند و در جریان کامل روندکارپرسنل…


  • ۱۴۰۱/۰۲/۲۵

رئیس واعضای شورای اسلامی شهر رفسنجان ازچند پروژه عمرانی سطح شهر بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر رفسنجان رئیس واعضای شورای اسلامی شهر رفسنجان درابتدا از شهرداری منطقه دو شهرداری بازدید نمودند و در جریان کامل روندکارپرسنل و تکریم ارباب رجوع قرار گرفتند در این بازدید جناب اقای محمدی شهردار منطقه دو در خصوصپرسنل وروند اجرایی شهرداری در سال جاری گزارشی را ارائه نمودند

در ادامه منتخبین مردم در شورای شهر رفسنجان از بلوارشهید سید کاظم هاشمی (زیرسازی؛ آسفالت وروشنایی) بازدید نمودند ..لازم به توضیح است؛فاز اول آسفالت بلوار شهید سیدکاظم هاشمی از میدان شهید آزادنیا تا تقاطع خلیل آباد به متراژ ۱۰ هزار مترمربع با هزینه ۲۲ میلیارد ریال در اسفند ماه سال گذشته اجرا شد. فاز دوم نیز شامل تقاطع خلیل آباد تا خیابان ۱۵ خرداد بوده و به متراژ ۱۵ هزار مترمربع با هزینه ۳۷ میلیارد ریال در مدت زمان ۷۲ ساعت در فروردین ماه سال جاری به اتمام رسید. و در پایان از از خیابان ورودی خلیل آباد به سمت مومن آباد بازدید نمودند…….لازم به توضیح است؛ زیرسازی آسفالت وجدول گذاری این خیابان از ابتدای ورودی خلیل اباد به سمت مومن آباد در پی درخواست محله مومن آباد وخلیل آباد به همت شهرداری رفسنجان و در راستای شعار الوعده وفا صورت گرفته است.

مطالب مــرتبط