x
بازدید رئیس واعضای شورای شهررفسنجان از وضعیت برخی فضای سبز شهری رفسنجان

بازدید رئیس واعضای شورای شهررفسنجان از وضعیت برخی فضای سبز شهری رفسنجان

رئیس واعضای شورای اسلامی شهر از وضعیت برخی فضای سبز شهری رفسنجان ازجمله رفوژمیانی بلوار آیت الله صدر و حاشیه بلوار شهید قنبری بازدید کردند. به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر رفسنجان رئیس واعضای شورای اسلامی شهر به همراه…


  • ۱۴۰۱/۰۴/۰۳

رئیس واعضای شورای اسلامی شهر از وضعیت برخی فضای سبز شهری رفسنجان ازجمله رفوژمیانی بلوار آیت الله صدر و حاشیه بلوار شهید قنبری بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر رفسنجان رئیس واعضای شورای اسلامی شهر به همراه مدیرعامل وکارشناسان سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری از وضعیت فضای سبز رفوژمیانی بلوار آیت الله صدر و حاشیه بلوار شهید قنبری بازدید کردند.

ضرورت توسعه و گسترش سرانه فضای سبز شهری به منظور بهره مندی تمامی مردم در نقاط مختلف شهر از این سرانه ها، اجرای کمربند سبز شهری ؛ ایجاد فضاي سبز سازگاري با آب و هوايي شهر ، حفظ و نگهداري فضاي سبز ايجاد شده از جمله مواردی بود که در این بازدید مورد تاکید قرار گرفت.

مطالب مــرتبط