x
بازدید رئیس واعضای شورای شهررفسنجان از اخرین وضعیت احداث بوستان کارآفرین

بازدید رئیس واعضای شورای شهررفسنجان از اخرین وضعیت احداث بوستان کارآفرین

رئیس واعضای شورای اسلامی شهررفسنجان از اخرین وضعیت احداث بوستان کارآفرین بازدید کردند. به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر رفسنجان رئیس واعضای شورای اسلامی شهررفسنجان همراه با مهندس کهنوجی شهردار رفسنجان؛. معاون شهرسازی وامور زیربنایی ؛مدیرعامل وکارشناسان سازمان سیما…


  • ۱۴۰۱/۰۴/۰۳

رئیس واعضای شورای اسلامی شهررفسنجان از اخرین وضعیت احداث بوستان کارآفرین بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر رفسنجان رئیس واعضای شورای اسلامی شهررفسنجان همراه با مهندس کهنوجی شهردار رفسنجان؛. معاون شهرسازی وامور زیربنایی ؛مدیرعامل وکارشناسان سازمان سیما منظر وفضای سبز شهری شهرداری از پروژه در دست احداث بوستان کارآفرین بازدید و از نزدیک روند پیشرفت فیزیکی بوستان را مورد ارزیابی قرار دادند .

در این بازدید بر ضرورت تسریع در اجرای عملیات عمرانی تاکید شد و اجرای آسفالت ریزی و توسعه و مدیریت فضای سبز بوستان مذکور مورد بررسی قرار گرفت و ابعاد مختلف توسعه و مدیریت این پروژه ارزیابی شد.

شایان ذکر است پروژه احداث بوستان کار آفرین واقع در خیابان دکتر حسابی ودر زمینی به مساحت ۴/۵ هکتار در حال اجراست.

مطالب مــرتبط