x
بازدید رئیس واعضای شورای شهررفسنجان ازبرخی مراکز توانبخشی شهر رفسنجان

بازدید رئیس واعضای شورای شهررفسنجان ازبرخی مراکز توانبخشی شهر رفسنجان

رئیس و اعضای شورای شهررفسنجان همراه با فرماندار و رئیس اداره بهزیستی شهرستان رفسنجان به مناسبت روز جهانی معلولین از برخی مراکز توانبخشی رفسنجان بازدید نمودند. به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر رفسنجان، سید حسین رحیمی رئیس شورای شهر…


  • ۱۴۰۰/۰۹/۱۳

رئیس و اعضای شورای شهررفسنجان همراه با فرماندار و رئیس اداره بهزیستی شهرستان رفسنجان به مناسبت روز جهانی معلولین از برخی مراکز توانبخشی رفسنجان بازدید نمودند.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر رفسنجان، سید حسین رحیمی رئیس شورای شهر ؛ مهندس میر بابایی رئیس کمیسیون عمران ؛ معماری و شهرسازی ؛ دکتر فتحیان رئیس کمیسیون اقتصادی وسرمایه گذاری شورای شهر رفسنجان همراه با دکتر فصیحی هرندی فرماندار  و جناب آقای بلندی رئیس اداره بهزیستی به مناسب روز جهانی معلولین از چند مرکز توانبخشی بازدید و از نزدیک در جریان روند نگهداری و خدمت رسانی این افراد قرار گرفتند .در پایان بازدید از هریک با اهدا لوح تقدیر نمودند

 

 

مطالب مــرتبط