x
بازدید رئیس کمیسیون بانوان شورای شهر رفسنجان از پارک بانوان

بازدید رئیس کمیسیون بانوان شورای شهر رفسنجان از پارک بانوان

رئیس کمیسیون بانوان شورای شهر رفسنجان از پارک بانوان بازدید کرد و از نزدیک در جریان روند ساخت و ساز این بوستان قرار گرفت.


  • ۱۴۰۳/۰۲/۲۳

به گزارش روابط عمومی شورای شهر رفسنجان، عصر امروز دکتر مه لقا حکمت رئیس کمیسیون بانوان شورای شهر به همراه رئیس اداره امور بانوان شهرداری از بوستان بانوان یک (مهربانو) بازدید کرد و از نزدیک در جریان روند ساخت و ساز این بوستان قرار گرفت.

مطالب مــرتبط