x
بازدید سرزده شورای شهر از کشتارگاه شهرداری درراستای بررسی وضعیت کشتارگاه و نظارت بر رعایت موارد بهداشتی در ذبح دام

بازدید سرزده شورای شهر از کشتارگاه شهرداری درراستای بررسی وضعیت کشتارگاه و نظارت بر رعایت موارد بهداشتی در ذبح دام

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر رفسنجان رئیس شورای اسلامی شهر به اتفاق اعضای شورای اسلامی شهر رفسنجان بطور سرزده از کشتارگاه نیمه صنعتی شهرداری رفسنجان با هدف بررسی وضعیت کشتارگاه و نظارت بر رعایت موارد بهداشتی در ذبح…


  • ۱۴۰۰/۰۷/۲۷

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر رفسنجان رئیس شورای اسلامی شهر به اتفاق اعضای شورای اسلامی شهر رفسنجان بطور سرزده از کشتارگاه نیمه صنعتی شهرداری رفسنجان با هدف بررسی وضعیت کشتارگاه و نظارت بر رعایت موارد بهداشتی در ذبح دام بازدید نمودند

ارائه گوشت سالم و بهداشتی و مورد تأیید دامپزشکی با رعایت استانداردهای لازم از موارد مورد تاکید رئیس واعضای شورای اسلامی شهر رفسنجان در این بازدید بود .

رئیس واعضای شورای شهر وضع بهداشتی کشتارگاه را نسبتاً مطلوب ارزیابی کردند و افزودند: رعایت استانداردهای مورد نیاز و رفع مشکلات این کشتارگاه بایستی پیگیری و استانداردهای مورد نیاز باید در کشتارگاه دام رعایت شود تا گوشت سالم و بهداشتی به دست مردم برسد.

لازم به ذکراست مهندس شریفی معاون خدمات شهری شهرداری و داوود محمدی مدیر کشتارگاه در این بازدید نیز حضور داشتند.

مهندس شریفی گفت : کشتارگاه نیمه صنعتی شهرداری رفسنجان با ظرفیت کشتار روزانه به طور میانگین ۲۰۰ راس دام سبک و۲۰ راس دام سنگین در یک شیف کاری و تعداداشتغال ۲۵ نفر فعال میباشد .

مطالب مــرتبط