x
بازدید میدانی رئیس کمیسیون بانوان شورای اسلامی شهررفسنجان از دو پروژه زیباسازی شهرداری

بازدید میدانی رئیس کمیسیون بانوان شورای اسلامی شهررفسنجان از دو پروژه زیباسازی شهرداری

بازدید میدانی دکتر مه لقا حکمت رئیس کمیسیون بانوان شورای اسلامی شهر و معاون هنری شهرداررفسنجان از دو پروژه زیباسازی انجام شد. برپایه این گزارش ؛بازدیددکتر مه لقا حکمت رئیس کمیسیون بانوان بهمراه سیدمحسن سجادی معاون هنری شهردار از دو…


  • ۱۴۰۱/۰۴/۰۱

بازدید میدانی دکتر مه لقا حکمت رئیس کمیسیون بانوان شورای اسلامی شهر و معاون هنری شهرداررفسنجان از دو پروژه زیباسازی انجام شد.

برپایه این گزارش ؛بازدیددکتر مه لقا حکمت رئیس کمیسیون بانوان بهمراه سیدمحسن سجادی معاون هنری شهردار از دو پروژه زیباسازی گلزار شهدای کمال آباد و نقاشی دیواری پارک بانوان۲ صورت گرفت.

گفتنی است پروژه های زیباسازی و رسیدگی به گلزار شهدا، ایجاد و گسترش فضای سبز در سطح معابر … برخی از مطالبات مردم در محلات میباشد

مطالب مــرتبط