x
بازدید نمایندگان مردم در شورای شهر از گرمخانه شهرداری رفسنجان

بازدید نمایندگان مردم در شورای شهر از گرمخانه شهرداری رفسنجان

رئیس واعضای شورای اسلامی شهر رفسنجان همراه با شهردار از گرمخانه شهرداری بازدید کردند به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر رفسنجان رئیس واعضای شورای اسلامی شهر رفسنجان همراه با شهردار رفسنجان از گرمخانه شهرداری واقع در بلوار زائر بازدید…


  • ۱۴۰۱/۰۱/۳۰

رئیس واعضای شورای اسلامی شهر رفسنجان همراه با شهردار از گرمخانه شهرداری بازدید کردند

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر رفسنجان رئیس واعضای شورای اسلامی شهر رفسنجان همراه با شهردار رفسنجان از گرمخانه شهرداری واقع در بلوار زائر بازدید کردند و از نزدیک در جریان خدماتی که در این مجموعه ارائه خواهد شد قرار گرفتند

این گرمخانه به منظور ساماندهی و اسکان دادن به زنان آسیب دیده اجتماعی راه اندازی شده است و این مجموعه جهت خدمات بیشتر و بهتر نیازمند توسعه بیشتری خواهد بود .

مطالب مــرتبط