x
بازدید هفتگی رئیس و اعضای شورای شهر رفسنجان

بازدید هفتگی رئیس و اعضای شورای شهر رفسنجان

رئیس و اعضای شورای شهر رفسنجان ۲۴ آبان ماه از بیمارستان علی بن ابیطالب(ع)، شرکت «مهرگیاه» رفسنجان و کانون بازنشستگان شهرداری بازدید کردند.


  • ۱۴۰۲/۰۸/۲۵
به گزارش روابط عمومی شورای شهر رفسنجان، بمناسبت هفته دیابت، رئیس و اعضای شورای شهر با حضور در بیمارستان علی بن ابیطالب(ع) رفسنجان، از بخش های کلینیک ناباروری، کلینیک تندرستی، اکو قلب و مرکز دیابت بازدید کردند.
در ادامه پورحسینی رئیس بیمارستان به وضعیت و مشکلات بخش های مختلف اشاره کرد و مقرر شد با حضور مسئولین مربوطه در کمیسیون بهداشت و محیط زیست این موضوع مطرح و در مورد آن تصمیم گیری شود.
شرکت «مهرگیاه» رفسنجان وابسته به فضای سبز شهرداری، دومین محلی بود که مورد بازدید اعضای شورا قرار گرفت.
ربیعی مدیرعامل این شرکت با ارائه گزارشی از وضعیت کنونی، به بیان چالش ها و مشکلات موجود پرداخت.
در ادامه اعضای شورا پیشنهاد گنجاندن ردیف فرهنگی در قرارداد شرکت های فضای سبز بمنظور ارتقاء سطح مسائل فرهنگی و اعتقادی کارگران تحت پوشش شرکت های فضای سبز را مطرح کردند که به کمیسیون فرهنگی جهت پیگیری ارجاع شد.
در پایان از کانون بازنشستگان شهرداری واقع در پارک جوان بازدید شد و بازنشستگان به بیان مشکلات و درخواست های خود پرداختند.
مطالب مــرتبط