x
بحث و تبادل نظر پیرامون جزییات بودجه عمرانی شهرداری

بحث و تبادل نظر پیرامون جزییات بودجه عمرانی شهرداری

به گزارش روابط عمومی شورای شهر رفسنجان، یست و نهمین جلسه کمیسیون برنامه و بودجه به ریاست مهندس حسین کهنوجی و با حضور اعضای کمیسیون، معاون شهرسازی و امور زیربنایی و رئیس اداره برنامه و بودجه شهرداری رفسنجان برگزار شد….


  • ۱۴۰۲/۱۱/۲۳

به گزارش روابط عمومی شورای شهر رفسنجان، یست و نهمین جلسه کمیسیون برنامه و بودجه به ریاست مهندس حسین کهنوجی و با حضور اعضای کمیسیون، معاون شهرسازی و امور زیربنایی و رئیس اداره برنامه و بودجه شهرداری رفسنجان برگزار شد.

 

مطالب مــرتبط