x
بررسی آخرین وضعیت پروژه پیامبراعظم(ص)در نشست فوق العاده شورای شهر

بررسی آخرین وضعیت پروژه پیامبراعظم(ص)در نشست فوق العاده شورای شهر

به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر رفسنجان نشست فوق العاده شورای اسلامی شهر رفسنجان که به ریاست سیدحسین رحیمی و باحضورمهندس ملکی سرپرست شهرداری ؛اعضای شورای اسلامی شهر رفسنجان ؛رئیس حراست ؛کارشناس اداره املاک شهرداری؛ ؛سرمایه گذار ونمایندگان…


  • ۱۴۰۰/۰۶/۱۷

به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر رفسنجان نشست فوق العاده شورای اسلامی شهر رفسنجان که به ریاست سیدحسین رحیمی و باحضورمهندس ملکی سرپرست شهرداری ؛اعضای شورای اسلامی شهر رفسنجان ؛رئیس حراست ؛کارشناس اداره املاک شهرداری؛ ؛سرمایه گذار ونمایندگان شرکت سامان بافت به میزبانی شورای شهر برگزار شد، در ابتدای نشست ضمن تشریح آخرین وضعیت پروژه توسط مشاور ؛مشکلات موجود نیز مورد بحث وبررسی قرار گرفت.

?در ادامه هریک از نمایندگان شرکت سامان بافت، از کارهای انجام شده طی این مدت توضیحات لازم را ارائه دادندودر ادامه وضعیت موجود پروژه مورد بحث وبررسی شورای اسلامی قرار گرفت ورئیس واعضای شورای اسلامی شهر خواستار تداوم اجرای این طرح شدند.

 

مطالب مــرتبط