x
بررسی اجرای برنامه جامع فعالیت‌های قرآنی وتربیتی در تابستان

بررسی اجرای برنامه جامع فعالیت‌های قرآنی وتربیتی در تابستان

حضور سید حسین رحیمی رئیس شورای شهر ؛سیدابراهیم صباغ جععفری رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر در جلسه بررسی اجرای برنامه جامع فعالیت‌های قرآنی وتربیتی در تابستان این جلسه به ریاست شفیعی رئیس اداره آموزش وپرورش و باحضور معاون فرهنگی ؛…


  • ۱۴۰۱/۰۳/۲۶

حضور سید حسین رحیمی رئیس شورای شهر ؛سیدابراهیم صباغ جععفری رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر در جلسه بررسی اجرای برنامه جامع فعالیت‌های قرآنی وتربیتی در تابستان

این جلسه به ریاست شفیعی رئیس اداره آموزش وپرورش و باحضور معاون فرهنگی ؛ اجتماعی شهرداری وجمعی از فعالان فرهنگی در اداره اموزش وپرورش رفسنجان برگزار شد

در این جلسه برنامه پیشنهادی مطرح و هرکدام از حاضرین به بیان نقطه نظرات خود پرداختندو مقرر شد این طرح به مدت ۴۵ روز در دو مدرسه هم برای دختران وهم برای پسران به صورت مجزا به تعداد ۱۰۰ نفر اجرا گردد.

گفتی است این طرح در چند شهرستان جنوبی استان اجرا شده و برای اولین بار در رفسنجان اجرا خواهد شد .

مطالب مــرتبط