x
بررسی احداث نیروگاه خورشیدی در آرامستان شهرداری در کمیسیون اقتصادی وسرمایه گذاری شورای شهر

بررسی احداث نیروگاه خورشیدی در آرامستان شهرداری در کمیسیون اقتصادی وسرمایه گذاری شورای شهر

دهمین جلسه کمیسیون اقتصادی وسرمایه گذاری شورای اسلامی شهررفسنجان به ریاست دکتر فتحیان و با هدف بررسی لوایح ونامه های ارسالی برگزار شد. به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر رفسنجان دهمین جلسه کمیسیون اقتصادی وسرمایه گذاری شورای اسلامی شهررفسنجان…

دهمین جلسه کمیسیون اقتصادی وسرمایه گذاری شورای اسلامی شهررفسنجان به ریاست دکتر فتحیان و با هدف بررسی لوایح ونامه های ارسالی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر رفسنجان دهمین جلسه کمیسیون اقتصادی وسرمایه گذاری شورای اسلامی شهررفسنجان به ریاست دکتر فتحیان وبا حضور رئیس شورا و اعضای کمیسیون در محل سالن جلسات شورا تشکیل شد.

در ابتدا دکتر فتحیان رئیس کمیسیون؛ نامه ها و مکاتبات ارسالی را مطرح و پس از قرائت ؛ اعضای کمیسیون به بیان نقطه نظرات خود به اختصار پرداختند و پس از بحث وتبادل نظر و با رعایت ضوابط ومقررات با چند نامه ارسالی موافقت نشد و در ادامه نامه پیشنهاد شهرداری مربوط به احداث نیروگاه یک مگا وات خورشیدی در محل آرامستان جهت تامین برق مصرفی این مکان مطرح و مورد بحث وتبادل نظر اعضای کمیسیون قرار گرفت.

برپایه این گزارش هدف از این اقدام را کاهش مصرف برق و ترویج انرژی های نو و تجدید پذیر عنوان شدکه یکی از زیرساخت های لازم برای اجرای این طرح تامین برق آرامستان است ، به همین دلیل بحث ایجاد نیروگاه یک مگاوات خورشیدی در دستور کار قرار گرفت و در پایان با نامه پیشنهادی موافقت و مقرر شد جهت تایید نهایی به صحن شورا ارجاع داده شود.
‎‌‌‌ ‎‌‌‌

مطالب مــرتبط