x
بررسی تخصصی طرح جامع و تفصیلی شهر در کمیسیون عمران

بررسی تخصصی طرح جامع و تفصیلی شهر در کمیسیون عمران

به گزارش روابط عمومی شورای شهر رفسنجان، هشتاد و هشتمین جلسه کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی به ریاست مهندس علی میربابایی، اعضای کمیسیون و رئیس اداره برنامه ریزی و توسعه طرح های شهر


  • ۱۴۰۲/۱۱/۲۳

به گزارش روابط عمومی شورای شهر رفسنجان، هشتاد و هشتمین جلسه کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی به ریاست مهندس علی میربابایی، اعضای کمیسیون و رئیس اداره برنامه ریزی و توسعه طرح های شهر

مطالب مــرتبط