x
بررسی درخواست های مردمی در کمیسیون ماده ۷ شهرداری

بررسی درخواست های مردمی در کمیسیون ماده ۷ شهرداری

جلسه کمیسیون ماده هفت شهرداری با حضور اعضا در سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری تشکیل شد.


  • ۱۴۰۳/۰۳/۲۱

به گزارش روابط عمومی شورای شهر رفسنجان، در جلسه کمیسیون ماده هفت شهرداری مهندس کهنوجی عضو شورای شهر، شهرداران مناطق، معاونین شهرسازی و خدمات شهری و مدیرعامل سازمان سیما و منظر حضور داشتند.

در این جلسه پرونده های کمیسیون بررسی و به نامه های ارسالی پاسخ داده شد.

.

مطالب مــرتبط