x
بررسی شیوه نامه سرمایه گذاری شهرداری در کمیسیون اقتصادی وسرمایه گذاری

بررسی شیوه نامه سرمایه گذاری شهرداری در کمیسیون اقتصادی وسرمایه گذاری

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر رفسنجان دومین نشست کمیسیون اقتصادی وسرمایه گذاری شورای اسلامی شهررفسنجان یکشنبه ۷ آذرماه به ریاست دکتر فتحیان وبا حضور اعضای کمیسیون در صحن شورا برگزارشد دراین نشست شیوه نامه سرمایه گذاری ونقشه راه…


  • ۱۴۰۰/۰۹/۰۸

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر رفسنجان دومین نشست کمیسیون اقتصادی وسرمایه گذاری شورای اسلامی شهررفسنجان یکشنبه ۷ آذرماه به ریاست دکتر فتحیان وبا حضور اعضای کمیسیون در صحن شورا برگزارشد

دراین نشست شیوه نامه سرمایه گذاری ونقشه راه شهرداری در حوزه سرمایه گذاری با هدف فعال سازی جذب سرمایه گذاران برای اجرای طرح های نیمه تمام شهرداری مطرح و مورد بحث وتبادل نظر اعضا قرار گرفت.

 

مطالب مــرتبط