x
بررسی طرح جامع نظام پیشنهادات وطرح دختران ایران زمین در بیست وهفتمین جلسه کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر

بررسی طرح جامع نظام پیشنهادات وطرح دختران ایران زمین در بیست وهفتمین جلسه کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر

نامه ها و لوایح واصله فرهنگی در بیست و هفتمین جلسه کمیسیون فرهنگی؛ ورزش وجوانان شورای شهر مورد بحث و بررسی قرار گرفت  به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر رفسنجان بیست وهفتمین جلسه کمیسیون فرهنگی ؛ ورزش وجوانان شورای…


  • ۱۴۰۱/۰۲/۲۷

نامه ها و لوایح واصله فرهنگی در بیست و هفتمین جلسه کمیسیون فرهنگی؛ ورزش وجوانان شورای شهر مورد بحث و بررسی قرار گرفت 

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر رفسنجان بیست وهفتمین جلسه کمیسیون فرهنگی ؛ ورزش وجوانان شورای شهر به ریاست سید ابراهیم صباغ جعفری و با حضور اعضای کمیسیون درسالن جلسات شورای شهر برگزار شد.

بر اساس این گزارش درابتدا سید ابراهیم صباغ جعفری رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر ضمن خیرمقدم و خوش آمدگویی به حاضرین درجلسه  به تشریح اقدامات فرهنگی در سطح پرداخت ودر ادامه اعضای کمیسیون هرکدام جداگانه به بیان نقطه نظرات خود در خصوص مسایل فرهنگی و اجتماعی شهر پرداخته که در نهایت پس از بحث و بررسی و تبادل نظر تصمیماتی اتخاذ گردید و مقرر شد جهت تصویب نهایی به صحن شورا ارجاع داده شود.

در این جلسه رمضانی معاون فرهنگی ؛ اجتماعی شهرداری با بیان گزارش مختصری از عملکرد اداره فرهنگی شهرداری در یکماه اخیر ، به ارائه برنامه های اجرایی و درحال اجرا مجموعه خود پرداخت.

در ادامه نامه مربوط به اجرای طرح جامع نظام پیشنهادات شهرداری توسط اقای حسینی مشاور ارتباطات و امور بین الملل مطرح و مورد بحث و بررسی اعضا قرار گرفت و با کلیات طرح مذکور موافقت و جهت تاییدیه نهایی به صحن شورا ارجاع داده شد.

همچنین طرح دختران ایران زمین توسط سرکار خانم علیپور در صحن شورا مطرح شد و مقرر شد جهت بررسی بیشتر طرح مذکور به اداره فرهنگی واجتماعی شهرداری ارجاع داده شود

در پایان نامه شهرداری مربوط به گردهمایی آژانس های تهران جهت شناسایی ظرفیت های گردشگری رفسنجان به گردشگران مطرح و مورد بحث وتبادل نظر اعضای کمیسیون قرار گرفت و نامه مربوطه جهت تاییدیه نهایی به صحن شورا ارجاع داده شد و قرار شدآقای سجادی معاون هنری شهردار جهت توضیحات بیشتر در صحن شورا حضور یابد.

مطالب مــرتبط