x
بررسی طرح ها ولوایح ملکی شهرداری در کمیسیون عمران شورای شهر رفسنجان

بررسی طرح ها ولوایح ملکی شهرداری در کمیسیون عمران شورای شهر رفسنجان

سی و سومین جلسه کمیسیون عمران معماری و شهرسازی شورای اسلام‌ی شهررفسنجان با هدف بررسی طرح ها، لوایح ونامه های ملکی برگزار شد. ?به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر رفسنجان سی و سومین جلسه کمیسیون عمران معماری و شهرسازی…


  • ۱۴۰۱/۰۴/۲۲

سی و سومین جلسه کمیسیون عمران معماری و شهرسازی شورای اسلام‌ی شهررفسنجان با هدف بررسی طرح ها، لوایح ونامه های ملکی برگزار شد.

?به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر رفسنجان سی و سومین جلسه کمیسیون عمران معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر رفسنجان به ریاست مهندس علی میربابایی و باحضور اعضای کمیسیون برگزار شد .

در ابتدا مهندس علی میربابایی رئیس کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر رفسنجان ، ضمن تبریک فرا رسیدن عید سعید قربان و عرض خیر مقدم به حاضرین به طرح لوایح ونامه های ارسالی پرداخت.

در ادامه رئیس واعضای کمیسیون پس از بررسی لوایح به بیان نقطه نظرات خود پرداختند و در نهایت پس از بحث و تبادل نظر با رعایت ضوابط ومقررات تصمیماتی اتخاذ نمودندو مقررشدجهت تصویب نهایی به صحن شورا ارجاع داده شود.

در پایان با توجه به اینکه در تعدادی ازموارد نکات مبهمی وجود داشت مقرر شد جهت تصمیم گیری دقیق تر ؛ از ملک های مذکور بازدید شود.

مطالب مــرتبط