x
بررسی طرح ها ولوایح ملکی شهرداری در کمیسیون عمران شورای شهر رفسنجان

بررسی طرح ها ولوایح ملکی شهرداری در کمیسیون عمران شورای شهر رفسنجان

پنجاه ویکمین جلسه کمیسیون عمران معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهررفسنجان به ریاست مهندس علی میربابایی و با هدف بررسی طرح ها، لوایح ونامه های ملکی در صحن شورا برگزار شد در این جلسه که رئیس شورا؛ اعضای کمیسیون و…


  • ۱۴۰۱/۱۰/۱۲

پنجاه ویکمین جلسه کمیسیون عمران معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهررفسنجان به ریاست مهندس علی میربابایی و با هدف بررسی طرح ها، لوایح ونامه های ملکی در صحن شورا برگزار شد

در این جلسه که رئیس شورا؛ اعضای کمیسیون و رئیس اداره شهرسازی حضور داشتند در خصوص لوایح ونامه های واصله ملکی بحث و تبادل نظر شد و در نهایت با رعایت ضوابط ومقررات تصمیماتی اتخاذ و جهت تصویب نهایی به صحن شورا ارجاع گردید.

مطالب مــرتبط