x
بررسی لوایح ملکی شهرداری رفسنجان درکمیسیون عمران شورای اسلامی شهر

بررسی لوایح ملکی شهرداری رفسنجان درکمیسیون عمران شورای اسلامی شهر

بیست ویکمین جلسه کمیسیون عمران معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهررفسنجان با هدف بررسی لوایح ملکی شهرداری رفسنجان برگزار شد. به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر رفسنجان بیست ویکمین جلسه کمیسیون عمران معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهررفسنجان به…


  • ۱۴۰۰/۱۲/۰۹

بیست ویکمین جلسه کمیسیون عمران معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهررفسنجان با هدف بررسی لوایح ملکی شهرداری رفسنجان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر رفسنجان بیست ویکمین جلسه کمیسیون عمران معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهررفسنجان به ریاست مهندس علی میربابایی وباحضور اعضای کمیسیون در سالن جلسات شورای شهررفسنجان برگزارشد.

در این جلسه ضمن قرائت و اعلام نظر؛ اعضای کمیسیون نسبت به نامه ها و مکاتبات شهروندان هر یک از نمایندگان به طور جداگانه به بیان نقطه نظرات خود به اختصار پرداختند و پس از بحث وبررسی تصمیماتی اتخاذ گردید و مقررشد که نامه های مذکور جهت تصمیم گیری نهایی به صحن شورای اسلامی شهر ارسال گردد.

مطالب مــرتبط