x
بررسی لوایح ونامه های ارسالی شهرداری درکمیسیون عمران ؛معماری وشهرسازی شورا

بررسی لوایح ونامه های ارسالی شهرداری درکمیسیون عمران ؛معماری وشهرسازی شورا

پانزدهمین نشست کمیسیون عمران ؛ معماری وشهرسازی شورای اسلامی شهر رفسنجان برگزارشد. به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر رفسنجان پانزدهمین نشست کمیسیون عمران ؛ معماری وشهرسازی شورای اسلامی شهر رفسنجان به ریاست مهندس میربابایی وباحضوراعضای کمیسیون در صحن شورابرگزارشد….


  • ۱۴۰۰/۱۰/۰۶

پانزدهمین نشست کمیسیون عمران ؛ معماری وشهرسازی شورای اسلامی شهر رفسنجان برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر رفسنجان پانزدهمین نشست کمیسیون عمران ؛ معماری وشهرسازی شورای اسلامی شهر رفسنجان به ریاست مهندس میربابایی وباحضوراعضای کمیسیون در صحن شورابرگزارشد.

دراین نشست پرونده های ارجاعی ازسوی شهرداری در جلسه مطرح و هر یک از نمایندگان به طور جداگانه به بیان نقطه نظرات خود به اختصار در خصوص نامه های مذکور پرداختند و پس از بحث و بررسی تصمیماتی اتخاذ گردید و مقررشد که موضوعات مطرح شده در جهت تصمیم گیری نهایی به شورای اسلامی شهر ارسال گردد.

مطالب مــرتبط