x
بررسی لوایح ونامه های ملکی شهرداری در کمیسیون عمران ؛معماری وشهرسازی شورای اسلامی شهررفسنجان

بررسی لوایح ونامه های ملکی شهرداری در کمیسیون عمران ؛معماری وشهرسازی شورای اسلامی شهررفسنجان

پنجاه وپنجمین جلسه کمیسیون عمران ؛ معماری وشهرسازی شورای اسلامی شهر رفسنجان برگزارشد. به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر رفسنجان پنجاه وپنجمین نشست کمیسیون عمران ؛ معماری وشهرسازی شورای اسلامی شهر رفسنجان به ریاست مهندس میربابایی وباحضور اعضای کمیسیون…


  • ۱۴۰۱/۱۲/۰۲

پنجاه وپنجمین جلسه کمیسیون عمران ؛ معماری وشهرسازی شورای اسلامی شهر رفسنجان برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر رفسنجان پنجاه وپنجمین نشست کمیسیون عمران ؛ معماری وشهرسازی شورای اسلامی شهر رفسنجان به ریاست مهندس میربابایی وباحضور اعضای کمیسیون در صحن شورابرگزارشد.

دراین نشست پرونده های ارجاعی ازسوی شهرداری در جلسه مطرح و هر یک از نمایندگان به طور جداگانه به بیان نقطه نظرات خود به اختصار در خصوص نامه های مذکور پرداختند و پس از بحث و بررسی تصمیماتی اتخاذ گردید و مقررشد که موضوعات مطرح شده در جهت تصمیم گیری نهایی به صحن شورای اسلامی شهر ارسال گردد.

ضمنا دراین نشست اقای شهاب الدینی ولاله زاری روسای اداره شهرسازی وتفکیک شهرداری جهت ارائه توضیحات بیشتر درمورد نامه های مذکور حضور داشتند.

 

 

 

 

 

 

مطالب مــرتبط