x
بررسی لوایح و نامه های واصله ملکی در دستور کار کمیسیون عمران شورای شهر

بررسی لوایح و نامه های واصله ملکی در دستور کار کمیسیون عمران شورای شهر

بیست وچهارمین جلسه کمیسیون عمران معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهررفسنجان با هدف بررسی لوایح ونامه های ملکی ارسالی برگزار شد. به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر رفسنجان بررسی لوایح ونامه های واصله ملکی در دستورکار؛ بیست وچهارمین جلسه…


  • ۱۴۰۱/۰۱/۱۶

بیست وچهارمین جلسه کمیسیون عمران معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهررفسنجان با هدف بررسی لوایح ونامه های ملکی ارسالی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر رفسنجان بررسی لوایح ونامه های واصله ملکی در دستورکار؛ بیست وچهارمین جلسه کمیسیون عمران معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر رفسنجان به ریاست مهندس علی میربابایی بود که مورد بحث وتبادل نظر قرار گرفت .

در این جلسه که رئیس شورای شهر و اعضای کمیسیون حضور داشتند پس از قرائت نامه ها و مکاتبات شهروندان به بیان نقطه نظرات خود به اختصار پرداختند و پس از بحث وتبادل نظر و با رعایت ضوابط ومقررات بعضی از نامه های مذکور تصویب و جهت تصمیم وبررسی نهایی به صحن شورای شهر ارسال گردید و در مورد نامه هایی که نکات مبهمی وجود داشت مقرر شد در جهت تصمیم گیری دقیق تر و بررسی بیشتر از ملک مذکور در اسرع وقت بازدید به عمل آید.

مطالب مــرتبط