x
بررسی مطالبات مردمی در کمیسیون ماده ۷ شهرداری رفسنجان

بررسی مطالبات مردمی در کمیسیون ماده ۷ شهرداری رفسنجان

در جلسه کمیسیون ماده هفت شهرداری مطالبات مردمی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.


  • ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

به گزارش روابط عمومی شورای شهر رفسنجان، کمیسیون ماده هفت شهرداری با حضور مهندس حسین کهنوجی عضو شورای شهر، معاون خدمات شهری، مدیرعامل سازمان سیما و منظر و مدیران شهرداری تشکیل شد.

لازم به ذکر است، جلسات کمیسیون ماده هفت شهرداری برای رسیدگی به پرونده ها و درخواست های مردمی هر دو هفته یکبار برگزار می شود.

مطالب مــرتبط