x
بررسی نامه های ملکی شهروندان در کمیسیون عمران

بررسی نامه های ملکی شهروندان در کمیسیون عمران

در هشتاد و ششمین جلسه کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر درخواست های مردمی مطرح و پیگیری شد.


  • ۱۴۰۲/۱۰/۲۵
به گزارش روابط عمومی شورای شهر رفسنجان، در این جلسه به ریاست علی میربابایی و اعضای کمیسیون، نامه مربوط به ملک تفکیکی واقع در بلوار امام سجاد(ع) و کمربندی خلیج فارس مطرح و پیرامون آن بحث و تبادل نظر شد.
مطالب مــرتبط