x
بررسی وضعیت اورژانس اجتماعی رفسنجان

بررسی وضعیت اورژانس اجتماعی رفسنجان

دوازدهمین کمیسیون بهداشت و محیط زیست شورا به ریاست دکتر فاطمه کردستانی، اعضای کمیسیون، رئیس اداره بهزیستی و نمایندگانی از اورژانس اجتماعی تشکیل شد.


  • ۱۴۰۲/۱۲/۱۳

به گزارش روابط عمومی شورای شهر رفسنجان، پیرو درخواست اورژانس اجتماعی مبنی بر اختصاص زمین برای ساخت مرکز نگهداری از آسیب دیدگان، مقرر شد پس از بازدید توسط رئیس کمیسیون بهداشت شورا و نماینده ای از اورژانس اجتماعی، موضوع پیگیری، برآورد و اجرایی شود.

مطالب مــرتبط