x
بررسی وضعیت تعدادی ازپرونده های املاک شهری درکمیسیون عمران شورای شهر

بررسی وضعیت تعدادی ازپرونده های املاک شهری درکمیسیون عمران شورای شهر

دوازدهمین نشست کمیسیون عمران ؛ معماری وشهرسازی شورای اسلامی شهر رفسنجان برگزارشد. به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر رفسنجان دازدهمین نشست کمیسیون عمران ؛ معماری وشهرسازی شورای اسلامی شهر رفسنجان به ریاست مهندس میربابایی وباحضوررئیس شورا و اعضای کمیسیون…


  • ۱۴۰۰/۰۹/۰۱

دوازدهمین نشست کمیسیون عمران ؛ معماری وشهرسازی شورای اسلامی شهر رفسنجان برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر رفسنجان دازدهمین نشست کمیسیون عمران ؛ معماری وشهرسازی شورای اسلامی شهر رفسنجان به ریاست مهندس میربابایی وباحضوررئیس شورا و اعضای کمیسیون در صحن شورابرگزارشد.

دراین نشست پرونده های ارجاعی ازسوی شهرداری در جلسه مطرح و هر یک از نمایندگان به طور جداگانه به بیان نقطه نظرات خود به اختصار در خصوص نامه های مذکور پرداختند و پس از بحث و بررسی تصمیماتی اتخاذ گردید و مقررشد که موضوعات مطرح شده در جهت تصمیم گیری نهایی به صحن شورای اسلامی شهر ارسال گردد.

 

مطالب مــرتبط