x
بررسی وضعیت نامه های ملکی شهروندان در کمیسیون عمران

بررسی وضعیت نامه های ملکی شهروندان در کمیسیون عمران

نود و هفتمین جلسه کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای شهر به ریاست مهندس علی میربابایی و اعضای کمیسیون برگزار شد.


  • ۱۴۰۲/۱۱/۱۰

به گزارش روابط عمومی شورای شهر رفسنجان، در این جلسه نامه های ارجاعی از سوی شهرداری مطرح و بررسی شد و حاضرین نظرات و دیدگاه های خود را ارائه کردند.مومی شورای شهر رفسنجان، در این جلسه نامه های ارجاعی از سوی شهرداری مطرح و بررسی شد و حاضرین نظرات و دیدگاه های خود را ارائه کردند.

مطالب مــرتبط