x
بررسی و تعیین حسابرس در کمیسیون برنامه و بودجه

بررسی و تعیین حسابرس در کمیسیون برنامه و بودجه

تعیین حسابرس منتخب شورای شهر برای انجام عملیات حسابرسی در کمیسیون برنامه و بودجه مورد بررسی قرار گرفت.


  • ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

به گزارش روابط عمومی شورای شهر رفسنجان، بیست و سومین جلسه کمیسیون برنامه و بودجه به ریاست مهندس حسین کهنوجی و با حضور اعضای شورا تشکیل شد.

در این جلسه تعيين حسابرس منتخب شورا برای انجام عمليات حسابرسی سال ۱۴۰۲ مورد بررسی قرار گرفت و تصویب شد.
در ادامه نامه های ارسالی از شهرداری مطرح و پیرامون آن بحث و تبادل نظر گردید.
مطالب مــرتبط