x
بررسی و پیگیری مطالبات سالمندان در دهمین جلسه کمیسیون بهداشت و محیط زیست شورای شهر رفسنجان

بررسی و پیگیری مطالبات سالمندان در دهمین جلسه کمیسیون بهداشت و محیط زیست شورای شهر رفسنجان

در این جلسه که به ریاست خانم دکتر کردستانی و با حضور اعضای کمیسیون، دکتر راوری مشاور علمی فرماندار در امور سالمندان و شهر دوستدار سالمند و خانم رجبی کارشناس بهزیستی برگزار شده است، پیرامون مشکلات و مسائل سالمندان و قوانین حمایت از آنان بحث و گفتگو شد.


  • ۱۴۰۲/۱۱/۲۴

به گزارش روابط عمومی شورای شهر رفسنجان، در جلسه امروز پیرامون مسئولیت اجتماعی کارگروه و اقدامات سال ۱۴۰۳ مواردی مطرح شد تا شهر رفسنجان بعنوان شهر دوستدار سالمند فعالیت ها و برنامه هایی را برای رفع نیازهای سالمندان در نظر بگیرد.

ساخت مجموعه ای در پارک لاله، مناسب سازی و مبلمان شهری مختص سالمندان و راه اندازی تورهای گردشگری از جمله مطالبات سالمندان بوده است که در این جلسه ارائه گردید.

سیدحسین رحیمی رئیس شورای شهر رفسنجان و عضو کمیسیون با اشاره به اهمیت توجه ویژه به موضوع سالمندان، گفت: تغییر سبک زندگی و تغذیه مناسب افراد و ایجاد مرکزی برای آنان به منظور ارائه ایده و طرح و استفاده از توان فکری آنان اهمیت بسزایی دارد.

در پایان رئیس شورای شهر بازدید از کانون های بازنشستگان سطح شهر را در دستور کار قرار داد.

مطالب مــرتبط